Συλλέκτες Σωλήνων – Πίνακες – Στηρίγματα

 • Συλλέκτης Μπάρας (απόσταση μεταξύ κέντρων 50mm)
 • Ρυθμιστικός συλλέκτης Vito παρ. 3/4 & 1/0
 • Ρακόρ σύσφιξης με στεγανοποίηση O’RING ΣΩΛΗΝΑ PEX-AL-PEX
 • Ρακόρ σύσφιξης με στεγανοποίηση O’RING ΣΩΛΗΝΑ PEX
 • Ρακόρ σύσφιξης πρεσσαριστό
 • Τάπα αρσενική για συλλέκτες επινικελωμένη
 • Τάπα θηλυκή για συλλέκτες επινικελωμένη
 • Πίνακας υδροληψίας με ηλεκτροστατική βαφή
 • Πίνακας υδροληψίας νέου τύπου
 • Ζουμπόκαρφα THAROS
 • Ζουμπάς THAROS
 • Στήριγμα συλλέκτη τοίχου με λάστιχο
 • Τσέρκι γαλβανιζέ (10m)
 • Στηρίγματα χαλκοσωλήνα Ι & ΙΙ (ορειχάλκινα)
 • Στηρίγματα χαλκοσωλήνα Ι & ΙΙ (πλαστικά)
 • Στηρίγματα σιδηροσωλήνα Ι & ΙΙ
 • Στήριγμα πλαστικού σωλήνα
 • Στήριγμα πλαστικού σωλήνα 6×10
 • Στήριγμα ωμέγα
 • Στήριγμα ανοικτής υδροροής
 • Στήριγμα Β.Τ. χωρίς λάστιχο χωρίς βίδα
 • Στήριγμα Β.Τ. με λάστιχο χωρίς βίδα
 • Μπουζονοστρίφωνο
 • Ντίζες
 • Βύσμα μεταλλικό με κώνο
 • Βύσμα μεταλλικό
 • Βύσμα μεταλλικό με βίδα
 • Βύσμα EXPRESS
 • Βύσμα καρφωτό
 • Βύσμα ορειχάλκινο
 • Στήριγμα Νιπτήρων
 • Βύσματα απλά
 • Βύσμα πλαστικό Β.Τ. Τ4S
 • Ράγες – Ταφ – Γωνίες – Παξιμάδι
 • Δίσκοι NORTON