Ορειχάλκινα Εξαρτήματα Βιδωτά

 • Μούφα-Συστολή Αγγλίας
 • Συστολή Αμερικής
 • Μαστός
 • Μουφομαστός
 • Γωνία Θ-Θ
 • Γωνία Α-Θ
 • Τάπα Αρσενική
 • Τάπα Θηλυκή
 • Ουρά Υδρομέτρων
 • Ρακόρ Δεξαμενών Αριστερό-Δεξί
 • Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Αρσενικό
 • Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Θηλυκό
 • Ρακόρ Τριών Τεμαχίων Α-Θ
 • Ρακόρ Γωνιακό Τριών Τεμαχίων Α-Θ
 • Ταφ Θηλυκό
 • Προέκταση Α-Θ Χρωμέ
 • Σταυρός Θηλυκός
 • Ποτήρι Οβάλ
 • Βαλβίδα Αντεπιστροφής με ορειχάλκινο έμβολο 25 atm
 • Βαλβίδα Αντεπιστροφής κλαπέ με λάστιχο
 • Φίλτρο Γραμμής