Σιδερένια Εξαρτήματα Βιδωτά (Γαλβανιζέ & Μαύρα)

 • Γωνία Θ-Θ
 • Γωνία Α-Θ
 • Ταφ
 • Ταφ Συστολικό
 • Μαστός
 • Μούφα
 • Συστολή Αμερικής
 • Συστολή Αγγλίας
 • Ρακόρ Κωνικό Θ-Θ
 • Καμπύλη Α-Θ
 • Καμπύλη Θ-Θ
 • Τάπα Αρσενική
 • Τάπα Θηλυκή
 • Παξιμάδι
 • Σωληνομαστός