Εξαρτήματα Πολυπροπυλένιου – Random (PP-R)

 • Γωνία 90ο – PN 25
 • Γωνία 45ο – PN 25
 • Ταφ – PN 25
 • Συστολή – PN 25
 • Ταφ Συστολικό – PN 25
 • Μούφα – PN 25
 • Τάπα – PN 25
 • “V” – PN 20
 • Γωνία Μ/Ε 90ο – PN 25
 • Στηρίγματα
 • Βάνα Σφαιρική PP-R
 • Ρακόρ Τερματικό Αρσενικό – PN 25
 • Ρακόρ Τερματικό Θηλυκό – PN 25
 • Ταφ Θηλυκό – PN 25
 • Ταφ Αρσενικό – PN 25
 • Γωνία Θηλυκή – PN 25
 • Γωνία Αρσενική – PN 25
 • Γωνία Τερματική Θηλυκή – PN 25
 • Υδροληψία Διπλή – PN 25
 • Βάνα Εντοιχισμού με Κοντό Λαιμό
 • Βάνα Περιστροφική Απλή
 • Λυόμενος Σύνδεσμος Θηλυκός Κολλητός
 • Λυόμενος Σύνδεσμος Αρσενικός Κολλητός