Σωλήνες Πολυπροπυλένιου – Random (PP-R)

Οι σωλήνες PP-R είναι τριών στρωμάτων 4ης γενιάς με μηχανική ενίσχυση υαλονημάτων στο μεσαίο στρώμα. Το πολυπροπυλένιο είναι ειδικής κρυσταλλικότητας (PP-R 112) και παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπλέον το PP-R, εξασφαλίζει τόσο την υψηλή μείωση του δείκτη ήχου όσο και τον περιορισμό της διάδοσης του, διαμέσου των σωλήνων.

Πλεονεκτήματα
  • Υψηλή αντοχή των σωλήνων και των εξαρτημάτων στα υδραυλικά πλήγματα (Πίεση θραύσης πάνω από 130 bar σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)
  • Χρόνος ζωής πάνω από 50 χρόνια, σε θερμοκρασίες 20-90οC και πιέσεις λειτουργίας από 6-26 bar.
  • Θερμοκρασιακές αιχμές 110οC σε πίεση λειτουργίας 4 bar δεν επηρεάζουν το σύστημα.
  • Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Πολύ καλή συμπεριφορά σε περιοχές όπου το νερό είναι πολύ σκληρό.
  • Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα με αποτέλεσμα τη μείωση της θερμικής απώλειας στα δίκτυα ζεστού νερού.