Εξαρτήματα Valsir

 • Γωνία
 • Εξάρτημα απλής διακλάδωσης “Ταφ”
 • Τερματική γωνία μακριά με λαστιχένια υποδοχή
 • Τερματική γωνία κοντή
 • Γωνιακό ρακόρ μπανιέρας με ορειχάλκινο παξιμάδι
 • Ίσιο ρακόρ κοντό με ορειχάλκινο παξιμάδι
 • Ίσιο ρακόρ μακρύ με ορειχάλκινο παξιμάδι
 • Εξάρτημα από PVC για σύνδεση PP με PVC
 • Εξάρτημα σύνδεσης με λαστιχένια υποδοχή
 • Συστολικό “Ταφ-Ημιταφ”
 • Εξάρτημα διπλής διακλάδωσης “Ψ”
 • Εξάρτημα διπλής διακλάδωσης “Ψ” γωνιακό
 • Συστολή
 • Έκκεντρη συστολή
 • Εξάρτημα ελέγχου ροής
 • Τάπα
 • Διπλή συστολή
 • Μούφα Απλή
 • Μούφα με τερματικά
 • Λαστιχένια υποδοχή για τερματικά εξαρτήματα
 • Γωνία σύνδεσης WC με στεγανοποιητικό λάστιχο
 • Εξάρτημα σύνδεσης λεκάνης με λάστιχο
 • Έκκεντρο εξάρτημα σύνδεσης λεκάνης με λάστιχο
 • Γωνία σύνδεσης λεκάνης μακρύλαιμη με στεγανοποιητικό λάστιχο
 • Συστολικό ποτήρι σύνδεσης PP με PVC με στεγανοποιητικά δαχτυλίδια
 • Εξάρτημα από PVC με λάστιχο για σύνδεση PP/PVC
 • Συστολική μούφα σύνδεσης PVC/PP
 • Μούφα με 2 ποτήρια ένωσης PVC 100 – PP 110
 • Συστολική γωνία σύνδεσης PP με PVC με στεγανοποιητικά δαχτυλίδια
 • Εξάρτημα σύνδεσης με χυτοσίδηρους σωλήνες
 • Εξάρτημα σύνδεσης με μεταλλικό σωλήνα
 • Λάστιχο σύνδεσης με μεταλλικό σωλήνα
 • Πύργος εξαερισμού